NettiKoti-liiketoiminnan siirtyminen uuteen yhtiöön


NettiKoti on viime vuosina kasvanut yhdeksi johtavaksi järjestelmäksi hallita asiakkaiden materiaalivalintoja ja asiakkaita uudis- ja korjausrakentamisessa. Järjestelmään on tullut uusia ominaisuuksia ja järjestelmän käyttö on laajentunut niin tarkastusten hallintaan kuin viimeisimpänä kiinteistön omistajien ja asukkaiden väliseen asumisenajan viestintään. Tämän kehityksen olette Te, hyvät yhteistyökumppanit saanet yhdessä meidän kanssa aikaan. Siitä iso kiitos Teille. Samaan aikaan myös Evianet Solutions Oy:n muut rakentamiseen liittyvät järjestelmät ovat kehittyneet ja ovat kasvamassa NettiKodin tavoin. Näistä mainitakseni NPL, joka on työmaan kokonaisvaltainen hallintajärjestelmä, on hyvää vauhtia kehittymässä NettiKodin lailla johtavaksi järjestelmäksi alallaan.

Jotta pystymme jatkossa tarjoamaan Teille entistä parempia järjestelmiä tukemaan Teidän liiketoimintaa, on NettiKoti-liiketoiminta siirretty jakautumisprosessilla 3.12.2015 alkaen Raksa ja KotiKauppa Oy:öön. Jakautumisella ei ole vaikutusta henkilöstöön ja yhteyshenkilönne pysyvät samoina, samoin yhteystiedot. Jakautuminen ei vaikuta voimassa olevien sopimusten sisältöön, vaan osana liiketoimintaa sopimukset ovat siirtyneet uudelle yhtiölle. Evianet Solutions Oy:n omistus ei muutu jakautumisessa ja uuden yhtiön omistus on samoilla omistajilla samoin osuuksin,  mitä kukin omistaja omistaa Evianet Solutions Oy:stä.

Raksa ja KotiKauppa Oy vastaa jatkossa NettiKoti-liiketoiminnasta ja asiakkuuksista. Näin ollen laskutustiedot vaihtuvat seuraavien laskujen myötä. NettiKotiin tehtävien asiakaskohtaisten projektien vastaava taho on Evianet Solutions Oy, joka sopii projekteista asiakkaan kanssa, yhteistyössä Raksa ja KotiKauppa Oy:ön  kanssa.

Tällä jakautumisella haluamme varmistaa, että meidän kaikki järjestelmät pystyvät kehittymään ja kasvamaan toisistaan riippumatta. Jakautumisella voimme tämän varmistaa, vaarantamatta ohjelmistoille tärkeää kehitystyötä. Tulemme ensi vuoden alkupuolella kertomaan jälleen NettiKoti-päivien muodossa uusista kehityshankkeista ja suunnista, joita tämä jakautuminen tukee.

Oikein rauhallista Joulun odotusaikaa.

Lisätietoja:

Juha Heijala                                                     Erkki Ruuska
Raksa ja KotiKauppa Oy                                    Evianet Solutions Oy
Hallituksen puheenjohtaja                                 Toimitusjohtaja
050 3575 096                                                  010 2292 659
juha.heijala@evianet.fi                                      erkki.ruuska@evianet.fi