NPL-palvelu käytössä myös vuoden 2010 työmaalla


NPL (Networking Platform for Logistics) on kehitetty rakennusprojektien verkottumisen ja tiedonhallinnan työkaluksi.

Rakennuslehden kokoama asiantuntijaraati kiitti SRV:n vakaata tapaa toimia niin, ettei ongelmia tai laatuvirheitä pääse syntymään. Edellisen kerran NPL oli mukana Kampin Kauppakeskustyömaalla, joka myös sai vastaavan tunnustuksen.

NPL-palvelun avulla suunnitellaan ja hallitaan työmaalle saapuvat toimitukset sekä niiden purkamiseen ja materiaalien siirtoihin liittyvät resurssivaraukset. NPL on myös verkottumisen työkalu, joka kytkee saman työpöydän ääreen niin pääurakoitsijan kuin aliurakoitsijat sekä tavarantoimittajat ja kuljetusliikkeet.

NPL-palvelu on ollut käytössä mm. Kampin keskuksen rakentamisessa, Stockmann tavaratalon peruskorjauksessa ja laajennuksessa sekä eduskuntatalon lisärakennustyömaalla. Etelä-Suomen Rakennuslogistikika on valinnut NPL:n oma toiminnanohjauksen työkaluksi.