Ulla Talvitie: suunnittelematon kuljetus on aina häiriö


Otetaan kotoisa esimerkki. Olet tilannut uuden pesukoneen maanantaiaamuksi. Päivystät kotona turhaan, kunnes on pakko lähteä kokoukseen. Kesken palaverin puhelin soi ja kiukkuinen kuljettaja tivaa kotiovellasi mihin hän pesukoneen oikein kippaa. Ikävähenkisessä keskustelussa sovitaan uusi aika, kone viedään terminaaliin ja tuodaan sieltä aikanaan takaisin. Matkalla sen kylkeen on ilmestynyt lommo, jonka korvaamisriidasta tulee lisää vatsanpuruja.

"Kuljetukset ovat rakennustyömaalla välttämättömiä, mutta myös häiriö. Jokainen suunnittelematon kuljetus on valtava häiriö", sanoo Skanskan logistiikkapäällikkö Ulla Talvitie.

Miksi NPL syntyi

Ulla_Skanska

Kuljetusten hallinta on koettu työmailla aina tärkeäksi, keinot ovat vaihdelleet tussitaulusta tietokoneohjelmiin. Ulla Talvitie törmäsi tehokkaita keinoja vaativaan kuljetusongelmaan Kampin keskuksen työmaalla.

"Siellä huonosti hoidettu logistiikka olisi voinut tukkia pääkaupungin keskustan liikenteen. Tutkiessamme ongelmaa, huomasimme, että logistiikan teoreettisia hallintamalleja oli olemassa, mutta ei käytännön toteutusohjelmaa. Jotain piti tehdä.”

Ulla Talvitie teki aiheesta lisensiaattityön 'Työmaatoimitusten lyhyen aikavälin ohjausmenettely. Case Kampin keskus'. Evianet rakensi kuljetusten käytännön hallintaohjelman. Se otettiin käyttöön Kampin työmaalla. Myöhemmin siitä kehittyi NPL-ohjelmisto (Networking Platform for Logistics). Työmaan kuljetukset eivät lopulta tukkineet Helsingin liikennettä ja kohde sai laajaa myönteistä huomiota mm. juuri siksi.

Logistiikan hallintaohjelman avulla jokaiselle kuljetukselle varataan aika, paikka ja purkuresurssit. Tavoite on, ettei työmaalle tule ainuttakaan yllättävää eikä päällekkäistä kuljetusta. Osapuolet päivittävät tietoja tietokoneen verkkoselaimella internetin välityksellä. Kaikki tiedot ovat koko ajan kaikkien nähtävillä ajantasaisesti.

"Perustana on kurinalainen ja läpinäkyvä toimintatapa, jossa kaikki sitoutuvat noudattamaan pelisääntöjä. Tässä logistiikan hallintajärjestelmä on suuri käytännön apu, se ohjaa oikeisiin menettelyihin. Langat pysyvät pääurakoitsijan käsissä."

Työtavat entistä tietopainotteisempia

Skanskan omaperusteisten kohteiden suunnitelmissa käytetään tietomallia. Koko rakennus ja jokainen elementti kuvataan cad-ohjelmien tapaan kolmiulotteisina. Elementti on kokonaisuus, josta saadaan esiin kaikki sitä koskevat tiedot muutamalla napsautuksella.

Elementit_karan puisto

Skanskan As. Oy Espoon Karanpuiston työmaalla kokeillaan miten tietomalli, elementtitehtaan järjestelmä ja logistiikan hallinta saadaan toimimaan yhteen. Kokeilu alkoi elementtitoimittaja Parman aloitteesta.

Suunnittelija luo elementin mitat ja muut ominaisuudet cad-ohjelmallaan. Tiedot siirtyvät NPL-järjestelmään, jossa työmaan alustava aikataulu hahmottaa tulevat toimitukset. Elementtitehdas päivittää järjestelmään missä vaiheessa osan valmistus kulloinkin on.

Järjestelmä muistaa kaiken oleellisen ja tiedot näkyvät ajantasaisina yhdestä paikasta. Työmaalla ei elementtiä kutsuttaessa tarvitse kaivaa esiin sen tuotenumeroa, riittää kun tietää minkä rapun ja kerroksen mistäkin seinästä on kyse.

"Ontelolaatat asennetaan yleensä suoraan kuormasta. Tehtaalla on tiedettävä asennusjärjestys, jotta ne tulevat kuormaan oikeaan järjestykseen. Tämä selviää järjestelmästä automaattisesti."

Työmailla käytetään yhä useampia eri tietojärjestelmiä. Olisi kaikkien etu saada ne keskustelemaan keskenään.

"Tässä olisi selvä standardisoimisen paikka, jotta järjestelmien väliset rajapinnat saataisiin yhteensopiviksi. Järjestelmien välisten sanomien standardisointia on jo jonkin verran tutkittukin."

Logistiikan hallinta tulee

"Kuljetusten hallinta logistiikkajärjestelmien avulla on vaativissa kohteissa jo aika yleisessä käytössä. Se annetaan monesti logistiikkapalveluntarjoajan hoidettavaksi. Logistiikkaratkaisuja on käytössä myös tavallisissa asuntokohteissa. Yleisintä on työmaan pientarvikkeiden hallinta vmi-periaatteella toimivissa pientarvikevarastoissa. Tämän vuoden aikana näitä tulee olemaan jo sadalla Skanskan työmaalla. Varastonhallintajärjestelmä toimii samalla NPL-alustalla."

vmi

Myös runkovaiheen täsmätoimitukset ovat lisääntymässä.

”Täsmätoimituksissa esim. ikkunat, parvekeovet, patterit, kipsilevyt ja rangat, jne. toimitetaan terminaalin kautta. Materiaaleista muodostetaan kerroskohtaisia toimituksia, jotka ajetaan työmaalle kellontarkasti ja nostetaan suoraan holville ennalta suunnitelluille paikoille.”

NPL-järjestelmässä on myös toiminnallisuudet täsmäkuormien muodostamiseen ja hallintaan.

"Logistiikan hallinta etenee hitaasti, mutta varmasti, lähinnä hyvien kokemusten voimalla.”

 

Teksti ja kuvat: Seppo Verho