Hallittu rakennusprojekti säästää rahaa ja vaivaa


VTT:n erikoistutkija Markku Kiviniemi kertoo miksi rakennusprojektien ja logistiikan hallintaohjelmat ovat yleistymässä. Hän on projektiliiketoiminnan tutkija.

Markku KiviniemiHelsingin Kampin ostoskeskuksen rakennushanke ja Stockmanin tavaratalon remontti ovat esimerkkejä kohteista, joissa oli ratkaisevan tärkeää, etteivät rakentaminen ja kuljetukset sotke ympäröivän kaupungin tai tavaratalon normaalia toimintaa. Kummassakin kuljetukset olivat pullonkaula ja niissä käytettiin Evianetin toimitusketjun hallintajärjestelmää.

"Ei kukaan enää ryhtyisi tällaisiin hankkeisiin ilman kunnollista logistiikan hallintajärjestelmää", sanoo VTT:n erikoistutkija Markku Kiviniemi.

Siksi logistiikan hallinnan pioneereja ovat olleet liikenteellisesti ahtaille keskustatonteille sijoittuvat hankkeet, mutta Markku Kiviniemi uskoo, että se yleistyy muillakin työmailla. Jo nyt logistiikan hoito annetaan yhä useammin siihen erikoistuneelle aliurakoitsijalle.

"Syynä ovat säästöt. Paras hyöty saadaan kun rakennusprojektin ja logistiikan hallintaa kehitetään yhdessä."

Esivalmistus rationalisoi ja lisää kuljetuksia

Työn siirtäminen työmaalta tehtaaseen hallittuihin olosuhteisiin parantaa työn tuottavuutta. Samalla logistiikan merkitys kasvaa, kun esivalmistetut tuotteet tarvitaan oikeaan aikaan työmaalla.

Työmaan logistiikkaan pitää panostaa.

VTT on tutkinut erään runkovaiheessa olleen hankkeen toiminnan tehokkuutta. Työmaalta otettiin videokuva kerran minuutissa ja niistä eroteltiin myöhemmin tehokas työaika.

"Tehollisen asennustyön osuus kokonaistunneista voi jäädä yllättävän pieneksi ellei logistiikka ole kunnossa. Aikaa kuluu odottamisiin, selvittelyihin ja tarvikkeiden noutamiseen. Suunnitelmallisuus ja ohjattavuus tuottavat säästöjä nimenomaan ydinprosessien ja logistiikan tehostumisena."

Odottaminen, sähläily, poikkeukset, unohtamiset ja ongelmien viime hetken junailu syövät resursseja yllättävän paljon. Ne myös pahentavat stressiä ja heikentävät turvallisuutta.

Hyvä hallinta luo säästöjä

"Jos toimitus on sovittu ympäripyöreästi viikolle 10., mestat seisovat odottamassa turhaan jo perjantaista lähtien. Kuorma tulee silti lopulta yllätyksenä, tarvitsee nosturin ja purkupaikan heti, jolloin joku muu työporukka joutuu odottamaan."

"Liikenne- ja viestintäministeriön Logistiikkaselvitys 2010 mukaan logistiikan osuus rakennusalan yritysten liikevaihdosta on lähes 15%. Kun rakennusurakan kate on pieni, logistiikan vähäisetkin prosentuaaliset säästöt näkyvät kuitenkin selvästi voitoissa."

Perusprosessien ja logistiikan tehostumisen lisäksi parempi hallinta ja ohjattavuus tuottavat säästöjä myös muualla. Hyvän logistiikan hallinnan avulla toimitukset voidaan ajoittaa sille tunnille kun niitä tarvitaan. Ei tarvita eri kuormaa levytehtaalta ja sähköliikkeestä, vaan yhdistelmäkuormassa voi olla kaikki, mitä juuri siinä työvaiheessa tarvitaan.

"Ohjattu materiaalivirta vähentää tarvikkeiden varastointia työmaaoloissa ja niiden siirtelyä paikasta toiseen. Tärveltymisen vaara vähenee. Varastoiden pienetessä, myös rahaa ja tilaa sitoutuu niihin vähemmän."

Työmaan tapahtumat läpinäkyviksi

Yksi syy logistiikan hallintaohjelmien yleistymiselle on, että ne ovat nykyisin helppoja ottaa käyttöön.
"Aiemmin työmaan kymmenien toimijoiden olisi täytynyt hankkia käyttöönsä sama ohjelmisto. Nyt sitä voi käyttää hajautetusti mistä vain internetin yli tavallisella verkkoselaimella, muuta aliurakoitsija tai kuljetusliike ei tarvitse."

Logistiikan hallinnan ansiosta kaikki työmaan toimijat ja tapahtumat dokumentoidaan. Voi tarkistaa milloin vain toimitusten ajan ja sisällön, varastojen tilanteen, aikataulut, työvaiheiden tarvitsemat tarvikkeet jne. Ei tarvitse muistaa niin paljon itse, järjestelmä hälyttää ajoissa. Poikkeustilanteista saadaan tieto kaikille nopeasti.
"Hallintajärjestelmät yhdistävät toimijat ja tekevät projektista läpinäkyvämmän kaikille."

Markku Kiviniemi ei tohdi tahdo ennustaa milloin hallintajärjestelmät yleistyvät niin, että ne ovat itsestään selviä.

"Ne kuitenkin yleistyvät. Yhä useampi ymmärtää, että urakoitsijan suurin arvo piilee nimenomaan järjestelmällisissä ja tehokkaissa työtavoissa ja niiden hallinnassa."

Tutustu tarkemmin Evianetin NPL2 työmaapalveluiden hallintajärjestelmään.

Teksti ja kuva: Seppo Verho